Efter et år med udfordringer, og med en helt enestående opbakning fra vore sponsorer, fans, medarbejdere og medlemmer, rettes pilen nu i retning af den kommende sæson.

Skanderborg Håndbold og Århus Håndbold har over de senere år været en del af såvel rækkens slutspil – som flittige deltagere i FINAL-4 stævnerne. I stedet for at konkurrere på points på banen, og om sponsorer og tilskuere udenfor, forenes kræfterne nu, for, over en 3-årig periode, at tage kampen op mod rækkens absolutte top, med en klar fremtidig målsætning om fast at tilhøre top-5.

Usikkerheden om fremtiden, ikke mindst med COVID 19 som ukendt faktor, skal være en professionel overvejelse i enhver virksomhed i kultur- og underholdningsbranchen. Ligeledes skal det være en ambition i enhver håndboldklub at tilhøre toppen af Ligaen. Vel at bemærke en liga, hvor interesse og involvering fra sponsorer og tilskuere forventes at stige eksplosivt med de absolutte topklubbers oprustning.

I både Skanderborg Håndbold og Århus Håndbold er det en kendt del af ledelsens udgangspunkt for drift og strategi i hverdagen.

Historien viser tydeligt, at det i de senere år har været en stor udfordring blot at snuse til toppen af Dansk Herre håndbold. Ligeledes har det undervejs givet store udfordringer at tilvejebringe den nødvendige økonomi – blot for at ende på et sportsligt niveau lige omkring top-8.

Og så dukker COVID19 op, og forøger usikkerheden for den fremadrettede drift. Allerede nu har det været en forudsætning for driften i indeværende sæson, at spillerne er gået ned i løn.

Professionel håndbold afgøres af størrelsen på den kommercielle del af forretningen. Begge klubber har hidtil leveret mere end budgettet berettiger til i form af flotte placeringer i turnering og pokalturnering – sammenlignet med klubber med væsentlig større økonomi. Men… udfordringerne med at vokse yderligere synes svær. ikke mindst set i lyset af en hel sæson med yderst begrænsede muligheder for deltagelse af tilskuere og sponsorer ved hjemmekampene, som afsæt til de kommende forhandlinger ved forlængelser af sponsorater mm.

Gennem de senere år har både Århus Håndbold og Skanderborg Håndbold vokset sig mod et sammenligneligt niveau. Begge slutspilsdeltagere i den nedre ende af tabellen, og begge med store udfordringer med at tilvejebringe kapital til det næste niveau.

I begge klubber har bestyrelserne, uafhængigt af hinanden i starten af foråret, vendt fremtiden og eventuelle nye muligheder. Med mandat fra bestyrelsen henvender Århus Håndbold sig til Skanderborg Håndbold, og har fået et umiddelbart klart ja til spørgsmålet om at deltage i samtaler, med henblik på at arbejde mod en fusion. Faktisk havde det allerede været et tema i Skanderborg Håndbold’s bestyrelse.

En kort, organiseret og struktureret møderække aftales. Hurtigt aftales det at arbejde videre med en fusion af Skanderborg Håndbold og Århus Håndbold. De overordnede rammer for fusionen er følgende:- Der er tale om en 50/50 fusion- Bestyrelsen består af 4 personer fra hver klub- Navnet er Skanderborg Aarhus Håndbold)- Licensen til det fremtidige hold er Skanderborg Håndbolds. Det indebærer, at Århus Håndbold, ifølge DHF’s love, samtidig omgående trækkes fra HTH Ligaen. Hermed ophører Århus Håndbold.- Der etableres én samlet administration.- Holdet sammensættes således, at spillere fra Århus Håndboldforstærker det eksisterende hold i Skanderborg Håndbold- Træner for holdet bliver Skanderborg Håndbold’s nuværendetræner, Nick Rasmussen- Ny klubfarve er ren marineblå – udebane ren hvid- Der spilles halvdelen af kampene på hver af de eksisterende hjemmebaner.- Alle frivillige fra begge klubber tilbydes at følge med over i det nye selskab.

Fordelene ved fusionen ser vi som følgende:

Sportsligt:- Et klart højere sportsligt niveau opnås ved sammenlægning af trupperne i år 1.- Kampen om pladserne skærpes, med højere kvalitet til følge.- Udvidelse af den samlede trup er til en væsentlig lavere omkostning end ved 2 fulde trupper.- Styrkelse af den samlede medicinske stab.- Hele træner- og lederdelen kan udføres af 1 set-up.

Økonomisk:- Lavere totale omkostninger ved sportsligt set up- Mulighed for at fastholde talenter længere end i øjeblikket.- En samlet administration- Lavere totale omkostninger ved afvikling af VIP og kamp.o Særligt ÅRHUS HÅNDBOLD har haft uforholdsvis store omkostninger tidligere.- Mulighed for at fordoble salgsindsatsen fremadrettet.

Sponsorer:- Fordobling af netværket.- Mulighed for, som sponsor, at købe ind på et Østjysk hold med deraf følgende bredere målgrupper- Mulighed for nationale sponsorer at benytte den nye fusion- Større tilskuer opbakning. – Større regional og national nyheds eksponering

Fra den nye ledelse er en entydig og klippefast tro på det nye set – up. Ligeledes håber vi på, at den nuværende fantastiske opbakning, vi nyder fra sponsorer og fans, vil fortsætte til det nye hold.

For yderligere informationer kan følgende kontaktes:

Jørgen Noes​​​​​
Tlf. nr. 20121097