Støtteforeningen Århus Håndbold

Lidt om støtteforeningen

Støtteforeningen har med virkning pr. 1. juli 2020 erhvervet 80% af selskabskapitalen i Århus Håndbold A/S. De resterende 20% ejes af foreningerne, VRI, Brabrand Idrætsforening og Århus KFUM/Hasle.

Foreningens formål er ud over at besidde kapitalandele i Århus Håndbold A/S at bidrage til Århus Håndbold A/S’ og håndboldholdets beståen og udvikling, at gennemføre og afholde aktiviteter, der kan skabe indtægter til Århus Håndbold A/S, og at modtage donationer til brug for opfyldelse af formålet.

Foreningen er 100% demokratisk, idet foreningens generalforsamling, hvor hvert medlem har èn stemme, er foreningens øverste myndighed, der også vælger foreningens bestyrelse, og som gennem ejerskabet har den bestemmende indflydelse i Århus Håndbold A/S.

Medlemmerne vil blive indbudt til spillerpræsentation, møde med cheftræner og lignende sportslige arrangementer samt indbudt til sociale/forretningsmæssige arrangementer, til brug for hvilke der nedsættes et aktivitetsudvalg.

Det primære formål er i første omgang at sikre et kapitalgrundlag til brug for opfyldelse af de krav til egenkapital, der på ny vil blive genindført i dansk håndbold i forlængelse af coronakrisen, hvor disse krav er suspenderet.

Dette forventes at ske ved medlemskontingenter og bidrag samt ved overskud på de aktiviteter, der indbydes til.

 

Har du spørgsmål til støtteforeningen, kan du kontakte Pia Avnsted på pav@sparkron.dk

Meld dig ind allerede idag – udfyld formularen herunder!

    Jeg indmelder mig hermed i ‘Støtteforeningen Århus Håndbold’ som følger:
    Ordinært medlemskab á kr. 500,-.Ordinært medlemskab inkl. et sæsonkort á kr. 1.500,-.Engangsbeløb á kr. (udfyld herunder) inkl. ordinært medlemskab for et år og et sæsonkort.

    Giver samtykke til, at navn må offentliggøres som medlem/giver af donation.

    Medlemskabet er gældende fra tegningen og frem til næstfølgende 1. juli. Det ordinære årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen og udgør pt. kr. 500. Udmeldelse kan ske med en måneds varsel til den 1. juli i et år. Medlemmet modtager i forlængelse af tegningen en kopi af foreningens vedtægter.

    Indbetaling kan ske til konto: Reg.nr. 6181 / Konto 0016606650 eller MobilePay til 561189